شرکت پمپ سازی ایتالیایی پنتاکس (pentax) با تولید انواع الکتروپمپ های خانگی، صنعتی ، ساختمانی و تاسیساتی ، انواع شناور ، کفکش و لجن کش ، بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی با کیفیت و قیمت های رقابتی ، در بیشتر بازارهای بین المللی جزو شرکت های اول می باشد.