شرکت ماشین های الکتریکی جوین (جمکو) که جزو بهترین شرکت های تولیدکننده ماشین های الکتریکی در ایران است و محصولاتش قابل رقابت با محصولات خارجی می باشد.