تاپ کانتنت

پمپ آب چیست؟

پمپ ماشینی است که الکتریسیته را به انرژی ای تبدیل میکند که به آب منتقل میشود. انرژی انتقال یافته سبب جابجایی آن میشود.

تمام پمپ های آب از دو گزینه اصلی تشکیل شده است: موتور الکتریکی و بخش هیدرولیک.

قطعه پشتیبانی جهت محافظت از پمپ به پایه و جلوگیری از حرکت آن، مورد استفاده قرار میگیرد.

عناصر اصلی بخش هیدرولیک:

بدنه پمپ : از بخش هیدرولیک پمپ حفاظت محافظت میکند.

پیشبرنده (پروانه) : علل و رفتار حرکت آب درون پمپ

منتشر کننده (DIFFUSER) : این سیستم انرژی را توسط پیشبرنده با فشار به آب منتقل میکند . مهرو موم مکانیکی : پیشگیری از تماس آب با موتور الکتریکی.

حلقه ها (o-rings) : انطباق قطعات مختلف پمپ

عناصر اصلی یک موتور الکتریکی

جعبه : حفاظت از قطعات داخلی موتور الکتریکی.

استاتور (قسمت ثابت) : جزء اصلی موتور الکتریکی.

شفت یا چرخ : حرکت را به قسمت هیدرولیکی منتقل می کند. فن : خنک کننده موتور الکتریکی. بلبرینگ : ایجاد موقعیت چرخ و اجازه چرخش

برد نهایی : اجازه ورود برق به موتور را میدهد.

تعداد فاز
وزن برای نوع پایه دار (Kg)ممان اینرسی (Kg.m²)گشتاور شکست/گشتاور نامیگشتاور راه اندازی/گشتاور نامیجریان راه اندازی/جریان نامیضریب قدرتراندمان (%)جریان نامی (A)
32.50.000093.93.53.10.56580.73∆/0.42Y
33.40.0001053.83.84.10.61600.86∆/0.5Y
340.00014933.23.90.7641.06∆/0.61Y
34.60.0001843.93.750.73651.4∆/0.8Y
360.0003832.62.44.70.8701.74∆/1Y
36.90.00046332.85.20.72742.71∆/1.57Y
38.80.0007182.62.64.40.7970
310.40.0008893.13.15.70.8277
313.30.0014832.62.35.90.8780
315.40.0018162.72.56.30.8881
320.20.0029982.92.96.80.8784
3270.0053263.42.67.10.8686
339.70.0117162.92.46.20.8686
344.90.0143613.22.87.20.8588
371.50.0355882.92.87.50.8889
387.70.0459253.12.28.10.9191
3900.0531622.53.58.40.8588
32.70.0001482.82.72.30.6353
33.60.0001722.42.52.80.6754
34.10.0002222.11.92.80.7757
34.60.0002792.22.230.758
35.80.0006122.42.33.70.765
36.60.0007442.22.14.10.7169
38.80.0011342.324.10.7670
3100.0014242.42.44.30.7670
312.50.0023852.21.94.60.877
314.90.0030012.72.44.90.7879
3190.0046132.52.15.20.881
322.90.0062742.72.55.60.7983
330.90.0114672.62.360.8485
344.80.0243812.32.15.40.8386
353.50.0314172.72.56.70.8288
381.7.00625022.12.260.8389
3970.0804862.326.70.8590
390.0021622.52.33.30.6663
311.50.0026812.22.13.40.7170
312.60.003681.91.730.7471
315.80.0051372.32.23.30.6972
321.20.0096162.22.14.30.7174
329.70.0175532.52.34.50.7277
343.50.0308912.72.15.30.7683
348.710.0362442.21.75.20.8281
3550.0422672.41.85.70.7982
380.80.0911563.12.16.30.886
387.50.12080332.16.10.7685
317.180.0074812.61.94.50.5863
320.90.0096161.41.32.60.7265
329.70.0175532.11.83.30.6169
339.50.0289782.11.83.90.7475
3450.0377822.52.24.30.7178
3690.07739321.34.10.7680
3790.0991871.91.33.80.7483
395.30.13187821.34.50.7682

بوستر پمپ داب ایتالیا دور ثابت و دور متغیر

بوستر پمپ آبرسانی داب ایتالیا

بوستر پمپ داب ایتالیا دور ثابت و دور متغیر

بوستر پمپ داب ایتالیا ۴-۳-۲-۱-NKV

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ آب بشقابی استیل داب Ki

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ آب خانگی داب KP

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ آب خانگی داب KPA

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ آب خانگی داب KPS-KPF

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ جتی داب JET 151-251

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ جتی داب MULTI INOX

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ جتی داب DP

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ جتی داب EURO

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ جتی داب EUROCOM

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ جتی داب EUROINOX

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ جتی داب JET

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ جتی داب JETCOM

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ جتی داب JETINOX

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ داب بی صدا بوستر Booster Silent

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ سانتریفیوژ داب KDN

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ سانتریفیوژ داب KDN-OVERSIZE

پمپ آب خانگی داب – پمپ آب سانتریفیوژ داب

پمپ سانتریفیوژ داب NKM-G-NKP-G

پمپ آب شناور داب ایتالیا – پمپ آب مستغرق داب

پمپ شناور داب DIVER-6

پمپ آب شناور داب ایتالیا – پمپ آب مستغرق داب

پمپ شناور داب MICRA

پمپ آب شناور داب ایتالیا – پمپ آب مستغرق داب

پمپ شناور داب S4


باتوم کانتنت