تولید الکتروموتورهای مشعل الکتروژن از سال 1375 آغاز شده است. الکتروموتورهای مشعل جهت انتقال حرارت از مشعل به سیستم عمل می کنند. این الکتروموتورها با و HAتوجه به توان مورد نیاز مشتری در دو سری با نامهای 50 تولید می شوند. توان الکتروموتورهای تکفاز تولیدی از HN وات 750 وات متغیر است و در مدل سه فاز با توان 550وات تا تولید می شود. با توجه به نیاز مشتری، فلنج الکتروموتورهای در دو نوع HN در چهار نوع مختلف و برای سری HAسری طراحی شده است. درپوش عقب نیز با توجه به نوع سوخت مشعل، در دو نوع گازی و گازوئیلی است. نوع گازوئیلی این الکتروموتورها قابلیت نصب پمپ گازوئیل بر روی الکتروموتور را دارند. محصولات این خانواده تحت لیسانسHanning آلمان طراحی و تولید می شوند و دارای 18 ماه گارانتی هستند.